Malowanie Drzwi Zewnętrznych i Wewnętrznych

Niezależnie od tego czy stoją Państwo przed wyborem systemu powłok na drewniane czy drewniano-aluminiowe  drzwi zewnętrznych lub wewnętrznych… Teknos ma rozwiązanie.

Powłoki Teknos są idealnym rozwiązaniem dla produktów drewniano-aluminiowych. Nasze receptury uwzględniają zwiększone potrzeby producentów w zakresie twardości powłoki, w  połączeniu z ochroną przeciw siniźnie oraz pleśnieniu powierzchni. Równocześnie spoiwa wysokiej jakości minimalizują żółknięcie i odbarwienia, co stanowi kluczową kwestię w przypadku stosowania białych lub transparentnych powłok na produktach drewniano-aluminiowych.

Odpowiedni dla Państwa system powłok dobieramy w zależności od gatunku drewna, detali konstrukcyjnych i metod nakładania powłok.

Każda warstwa w systemach Teknos została specjalnie opracowana zarówno pod kątem konkretnego przeznaczenia, jak i po to, by maksymalizować efekty przez współdziałanie w synergii z innymi składnikami systemu. Produkty firmy Teknos do stolarki obejmują:

  • Impregnaty do impregnacji próżniowej, środki konserwujące oraz kombi-podkłady do konserwacji i gruntowania drewna
  • Podkłady wypełniające pory drewna, stanowiące zakotwiczenie dla warstw pośrednich lub warstw nawierzchniowych
  • Specjalistyczne podkłady i warstwy pośrednie minimalizujące i spowalniające odbarwienia spowodowane garbnikami i ekstraktami
  • Wypełniacze V-fug i przekrojów poprzecznych drewna do ochrony najbardziej newralgicznych obszarów stolarki
  • Warstwy pośrednie wypełniające strukturę porowatych gatunków drewna, zapewniające bardziej równomierną powłokę nawierzchniową
  • Elastyczne, mikroporowe powłoki nawierzchniowe zapewniające wysoce trwałą, elastyczną i estetyczną powierzchnię.

Do twardych gatunków drewna, twardzieli, miękkich gatunków drewna, na podłoża zmodyfikowane lub kompozytowe oferujemy podkłady i warstwy pośrednie aplikowane natryskiem, polewaniem wielostrumieniowym, zanurzaniem, a także systemy przewidziane do aplikacji próżniowej i przy pomocy urządzeń do maszynowego nakładania powłok, powlekarek. Oferujemy również produkty uszczelniające eksponowane fugi-V i przekroje poprzeczne, aby w skuteczny sposób zapobiegać przenikaniu wilgoci, a tym samym przedłużać żywotność produktu.

Lista produktów

Drzwi zewnętrzne

ANTISTAIN AQUA 2901-00
Podkład do nakładania przez natryskiwanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
ANTISTAIN AQUA 2901-12
Podkład do nakładania przez natryskiwanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
ANTISTAIN AQUA 2901-52
Podkład do nakładania przez polewanie / zanurzanie
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
ANTISTAIN AQUA 2901-63
Podkład do nakładania przez polewanie / zanurzanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
ANTISTAIN AQUA 5200-00
Podkład do nakładania przez natryskiwanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
ANTISTAIN AQUA 5200-01
Podkład do nakładania przez polewanie / zanurzanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
ANTISTAIN AQUA 5300-00
Podkład
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
ANTISTAIN AQUA 5300-02
Podkład
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUAFILLER 6500-01
Warstwa pośrednia do nakładania przez polewanie / zanurzanie.
Produkt wodorozcieńczalny
Międzywarstwa
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUAOIL 2775-31
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUAOIL 2775-36
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUAPRIMER 2900-06
Podkład do nakładania przez polewanie / zanurzanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUAPRIMER 2900-22
Podkład do nakładania przez polewanie / zanurzanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUAPRIMER 2900-43
Podkład do nakładania przez polewanie / zanurzanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUAPRIMER 3130-00
Podkład do nakładania przez natryskiwanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUAPRIMER 3130-02
Podkład do nakładania przez natryskiwanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-22
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-23
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-24
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-26
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-60
Warstwa nawierzchniowa
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-66
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-67
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-69
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-82
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-83
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-90
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-92
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-94
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
AQUATOP 2600-96
Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
GORI 356
Środek do konserwacji drewna,nanoszenie przez polewanie / zanurzanie.
Środek konserwujący drewno
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
GORI 605
Środek konserwujący drewno do impregnacji próżniowej.
Środek konserwujący drewno
Produkt rozpuszczalnikowy
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
HYDROPUR 2K COLOR 7515-20
Warstwa nawierzchniowa
Lakier
Produkt wodorozcieńczalny
Produkt dwuskładnikowy
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCARE 4250-00
Surface Maintenance.
Produkt pomocniczy
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOL AQUA 1410-01
Środek do konserwacji drewna, nanoszenie przez polewanie / zanurzanie.
Środek konserwujący drewno
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOSEAL 4007-00
Ochrona V-fug
Uszczelniacz
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOSEAL 4008-00
Ochrona V-fug
Uszczelniacz
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOSEAL 4022-00
Podkład do nakładania przez natryskiwanie.
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY

Drzwi wewnętrzne

AQUAFILLER 1100-00
Podkład
Grunt
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA 2575-32
Wodorozcieńczalna warstwa nawierzchniowa
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA 2575-33
Wodorozcieńczalna warstwa nawierzchniowa
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA 2580-21
Wodorozcieńczalna powłoka nawierzchniowa
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA 2580-22
Wodorozcieńczalna powłoka nawierzchniowa
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA 2580-23
Wodorozcieńczalna powłoka nawierzchniowa
Warstwa nawierzchniowa
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-11
Wodorozcieńczalny podkład
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-30
Wodorozcieńczalny podkład
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1866-80
Wodorozcieńczalny podkład
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-10
Wodorozcieńczalny podkład
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1867-50
Wodorozcieńczalny pigmentowany podkład
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1868-00
Wodorozcieńczalny pigmentowany
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-01
Wodorozcieńczalny uszczelniacz
Uszczelniacz
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-11
Produkt wodorozcieńczalny
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOCOAT AQUA PRIMER 1875-98
Wodorozcieńczalny podkład
Grunt
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1429-41
Lakier wodny utwardzany UV
Lakier
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1429-42
Lakier wodny utwardzany UV
Lakier
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1429-43
Lakier wodny utwardzany UV
Lakier
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1429-44
Lakier wodny utwardzany UV
Lakier
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1429-47
Lakier wodny utwardzany UV
Lakier
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1429-53
Lakier wodny utwardzany UV
Lakier
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1728-31
Emalia UV na bazie wody
Emalia
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1728-32
Emalia UV na bazie wody
Emalia
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1728-33
Emalia UV na bazie wody
Emalia
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
TEKNOLUX AQUA 1728-35
Emalia UV na bazie wody
Emalia
Produkt wodorozcieńczalny
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX 1745-02
Emalia UV
Emalia
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX 1745-09
Emalia UV
Emalia
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX 6450-01
Lakier UV
Lakier
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX 6450-02
Lakier UV
Lakier
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX 6450-03
Lakier UV
Lakier
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX 6450-07
Lakier UV
Lakier
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX 6450-11
Lakier UV
Lakier
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX 6450-12
Lakier UV
Lakier
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX PRIMER 1754-11
Podkład UV
Grunt
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX PRIMER 1760-00
Podkład UV
Grunt
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX SEALER 1438-11
Wypełniacz utwardzalny UV
Uszczelniacz
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY
UVILUX SEALER 1455-12
Wypełniacz UV
Uszczelniacz
INFORMACJE PRODUKTOWE ORAZ DOKUMENTY