Farby Drogowe

Farby Drogowe NAVIGATOR

Navigator SP Biała

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania jezdni NAVIGATOR SP biała stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.

Farba NAVIGATOR SP biała przeznaczona jest do wykonywania oznakowania poziomego dróg miejskich i zamiejskich, placów, parkingów itp. o nawierzchni asfaltowej lub betonowej.

Marka NAVIGATOR istnieje na rynku od 2000 roku i obejmuje wszystkie wyroby do oznakowania dróg . NAVIGATOR to marka utożsamiana z wysoką jakością wyrobów i kompleksowa obsługą klienta.

START LINER biała

farba akrylowa, rozpuszczalnikowa, do znakowania jezdni i lotnisk

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do oznakowania poziomego lotnisk START LINER stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba START LINER biała ze względu na podwyższoną szorstkość jest przeznaczona do wykonywania oznakowania poziomego na lotniskach cywilnych i wojskowych, a także do oznakowań miejskich. Zaleca się ją stosować na nawierzchniach drogowych, gdzie szczególnie ważna jest szorstkość oznakowania np. przejścia dla pieszych, linie warunkowego zatrzymania. Farbę można stosować łącznie z mikrokulkami szklanymi lub bez.

AQUA LINER High Solid biała, żółta

farba akrylowa wodorozcieńczalna do znakowania jezdni

Farba akrylowa wodorozcieńczalna do znakowania jezdni Aqua Liner HS stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy mineralnych w wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba AQUA LINER HS przeznaczona jest do oznakowania dróg, placów, parkingów i innych miejsc o nawierzchni: bitumicznej lub betonowej przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych . Farba AQUA LINER HS może być stosowana w wersji odblaskowej (z posypem mikrokulkami szklanymi) oraz nieodblaskowej (bez mikrokulek szklanych).
AQUA LINER HS służy  również do odnawiania oznakowania termoplastycznego.

LINER HS biała, kolory

farba akrylowa, rozpuszczalnikowa, szybkoschnąca do znakowania jezdni

Farba akrylowa rozpuszczalnikowa do znakowania jezdni LINER stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba LINER HS przeznaczona jest do wykonywania oznakowania poziomego dróg miejskich i zamiejskich, placów, parkingów itp. o nawierzchni asfaltowej lub betonowej.

PLASTCHEM

farba chemoutwardzalna, trójskładnikowa do znakowania jezdni

Farba jest wyrobem trójskładnikowym składającym się ze składnika A składnika B oraz utwardzacza U-30 nadtlenkowego do wyrobów dla drogownictwa. Składnik A oraz składnik B są mieszaninami pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy metakrylowej z dodatkiem środków pomocniczych.
Farba przeznaczona jest do wykonywania oznakowania poziomego dróg miejskich i zamiejskich, placów, parkingów itp. o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Ze względu na bardzo dobrą trwałość powłok zaleca się stosować farbę do znakowania miejsc o dużym natężeniu ruchu.