Ognioodporne powłoki do drewna

Teknos FR Facade to ognioodporny system powłok do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na drewniane okładziny, panele i płyty.

Produkt ten otwiera wyjątkowe możliwości wykorzystania drewna w tych miejscach, w których wcześniej nie było to dopuszczalne z uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Teknos FR Facade to swoboda projektowa i możliwość stosowania drewna w obszarach z gęstą zabudową oraz na wysokich budynkach. Produkty drewniane zabezpieczone przed działaniem ognia są tradycyjnie montowane jako drewno i mogą być łatwo dostosowywane do potrzeb konkretnego budynku.

System powłok przemysłowych do użytku wewnętrznego obejmuje podkład TEKNOSAFE 2407, który może być stosowany samodzielnie lub razem z bezbarwną warstwą nawierzchniową, a w przypadku gdy konieczne jest transparentne wykończenie — także razem z warstwą AQUATOP 2600.

UE wprowadziła normy dotyczące trwałych produktów drewnianych, drewnianych elementów konstrukcyjnych i płyt, które wymagają od ich producentów przygotowania odpowiedniej dokumentacji przed wprowadzeniem takich wyrobów na rynek europejski. W przypadku produktów ognioodpornych konieczne jest wystawienie „deklaracji zgodności” przez „jednostkę notyfikowaną” (wcześniej należy skontrolować produkty i dokumentację producenta). Norma wymaga od producenta stosowania rozbudowanego systemu kontroli jakości. W firmie Teknos wykorzystywany jest taki system, który został zatwierdzony przez „jednostkę notyfikowaną”. Wszystkie wyroby pokryte produktami ognioodpornymi Teknos mogą posiadać oznaczenie CE.